Waarom GRIP Re-integratie

Grip Re-integratie is een re-integratiebedrijf dat werkzoekenden en arbeidsgehandicapten op basis van maatwerk bemiddelt naar een baan. We brengen alle mogelijkheden van onze
cliënten in kaart en helpen een goede match te bewerkstelligen tussen werkgever en werknemer.

GRIP Re-integratie is een flexibele, ‘no nonsense’ organisatie die praktisch en pragmatisch te werk gaat en maar één doel voor ogen heeft: u op een positieve wijze begeleiden en
bemiddelen naar werk. Kenmerkend voor onze werkwijze is een persoonlijke en duidelijke aanpak, gebaseerd op de wensen van de cliënt.