TWEEDE SPOOR

Re-integratie tweede spoor richt zich op re-integratie van de werknemer die uitvalt in een bestaand dienstverband. Daarbij is het zaak om te re-integreren in ander werk. Het inzetten
van een tweede spoortraject is een wettelijke verplichting voor de werkgever in het tweede ziektejaar van de werknemer. Met het uitvoeren van het tweede spoortraject houdt GRIP
rekening met de rechten en plichten voor werkgever en werknemer die voortvloeien uit de Wet Poortwachter.

Wanneer er geen zicht meer is op werkhervatting binnen de oude functie wordt er een tweede spoortraject gestart. In het tweede spoortraject zal met de cliënt onderzoek gedaan worden
naar de kansen en mogelijkheden op de externe arbeidsmarkt. GRIP zal de cliënt begeleiden bij het arbeidsmarktonderzoek, ondersteunen in het leggen van contacten met potentiële
werkgevers en ondersteuning bieden in het contact met de huidige werkgever.