SOLLICITATIETRAINING

Uitgangspunt is de cliënt capabel te achten om een sollicitatietraining te volgen. Een sollicitatietraining is noodzakelijk om cliënt te assisteren bij het opstellen van een sollicitatiebrief + CV en van de nodige tips en aanwijzingen te voorzien. De training zal bijdragen aan het re-integratieproces en de cliënt gewenste sociale vaardigheden bijbrengen.

Doel van de sollicitatietraining is te komen tot het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van cliënt, waarbij er tevens naar gestreefd wordt cliënt te plaatsen in een voor hem/haar passende functie. Er zal intensief worden samengewerkt met zowel het netwerk van de re-integratiecoaches als het bestaande netwerk van de cliënt.