Voordelen GRIP

 • Wij helpen u bij het opstellen van het plan voor reïntegratie.
 • Wij helpen u met de aanvraag van een re-integratietraject of jobcoaching bij het UWV.
 • Wij begeleiden u in uw traject naar werk zoals goedgekeurd door uw
  gemeente of UWV.
 • Wij brengen samen met u uw persoonlijke kwaliteiten voor de
  arbeidsmarkt in kaart.
 • Wij maken u wegwijs op de arbeidsmarkt: de vacatures en banen.
 • Wij onderhandelen met betrokken partijen of onderhouden contacten
  namens u.
 • Wij vertellen u wat kan binnen de gestelde regels en wetten.