Start een reintegratietraject

We beginnen met een inventarisatie van uw wensen, kansen en mogelijkheden. Inzicht in uw eigen kwaliteiten en competenties is belangrijk voor het maken van de juiste keuze. In een
serie persoonlijke gesprekken bekijkt uw persoonlijke coach van GRIP Re-integratie met u de mogelijkheden om weer aan de slag te gaan.

Onderwerpen die tijdens deze gesprekken aan de orde komen zijn uw opleidings- en arbeidsverleden, uw vaardigheden, de mogelijke belemmeringen die nog bestaan, de actualiteit van gemaakte keuzes en uw zelfbeeld. Deze informatie is nodig om uw reële kansen op de huidige arbeidsmarkt in te schatten. Hiertoe kunnen verschillende middelen ingezet worden zoals o.a. een psychologisch onderzoek, het maken van een persoonlijkheidstest, (her)oriëntatie op de arbeidsmarkt, sollicitatiebegeleiding en praktijkassessments.