Privacyregelement

In het Privacy- en klachtenreglement is vastgelegd op welke wijze vertrouwelijke en/of persoonlijke gegevens van de opdrachtgevers en klanten worden behandeld. GRIP Re-integratie gaat zeer zorgvuldig om met de toevertrouwde persoonlijke informatie. Het Privacy- en klachtenreglement is opgesteld conform aanwijzingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Het Privacyreglement en de Algemene Klachtenregeling zijn bij iedere vestiging van GRIP Re-integratie op te vragen.