PARTICIPATIEBANEN

GRIP biedt de mogelijkheid om aangepaste functies te creëren bij diverse werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. Mogelijk heeft u in het kader van Social Return al eens gedacht aan het invullen van een garantiebaan in uw organisatie. We coachen de werknemer én werkgever ter ondersteuning bij de plaatsing op het werk. Denk hierbij niet alleen aan kandidaten met een Wajong maar ook een SW, WIA uitkering of een arbeidsgehandicapte die graag aan het werk wil.

In het werkgeverscontact en de vacature wordt rekening gehouden met de beperking en goed gekeken naar bijvoorbeeld werkplek-aanpassing en ondersteuning op psychosociaal vlak. Daarnaast kijken we zorgvuldig naar de mogelijke re-integratie-instrumenten zoals subsidies en No-Risk polis die aangevraagd kunnen worden. GRIP is gecertificeerd om de zogenaamde  dariuz  loonwaardemeting uit te voeren. Aan de hand hiervan wordt de loonkostensubsidie bepaald. Voor meer informatie hieromtrent kunt u contact opnemen met onze loonwaarde expert: Marcel Vogelzang 06-50644278.