PSYCHE EN FYSIEK

Verhogen Psychische Weerbaarheid

Onze aanpak is gebaseerd op de principe van Rationeel-Emotieve Training (RET).

Cliënten hebben vaak (onbewust) gedachten over zichzelf ontwikkeld die hen zowel privé als in het werk blokkeren en aanleiding kunnen zijn voor diverse psychische klachten. Samen met de cliënt proberen we denkpatronen op te sporen die hem belemmeren. Vervolgens gaan we aan de slag om deze patronen te doorbreken en te veranderen. We bespreken en oefenen hoe je met een andere, positieve bril naar gebeurtenissen kunt kijken. Op deze wijze krijgt de cliënt inzicht in zijn eigen gedachtegang en leert hij hier controle over te krijgen.

Verhogen lichamelijke belastbaarheid

Het doel van het belastbaarheidsonderzoek is vast te stellen in welke mate, op welke wijze en onder welke condities de cliënt optimaal belastbaar is voor arbeid. De belastbaarheid van de cliënt kan onderzocht worden door een werkervaringsplaats te zoeken voor de cliënt. Zo kan de cliënt op de werkvloer ervaren wat zijn belastbaarheid is. Cliënt wordt gecoacht in het leren herkennen van zijn grenzen en het correct aangeven van deze grenzen aan de werkgever.

Psycho-Diagnostisch Onderzoek

Het Psycho-Diagnostisch onderzoek biedt nader inzicht in de psychische belastbaarheid en beperkingen van de (mogelijk) arbeidsgehandicapte cliënt in relatie tot beroepen en functies. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een BIG-geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut.

Het onderzoek is gericht op het in kaart brengen van de psychologisch beperkingen in termen van de diagnostische criteria van de DSM-IV.

Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Interview: nader onderzoek van eventuele klachten en de luxerende en causale factoren;
  • SCL90: Klachtenlijst;
  • Persoonlijkheidsvragenlijsten;

De psycholoog legt zijn bevindingen en conclusies vast in een rapportage. Indien er vermoedens bestaan van een stoornis kan er een advies en verwijzing volgen voor gespecialiseerd onderzoek en/of behandeling. Wanneer al een diagnose is gesteld kan door GRIP desgewenst een second opinion-onderzoek worden uitgevoerd.