INTAKE EN DIAGNOSE

De intake van GRIP Re-integratie bestaat uit een uitgebreide diagnose van de mogelijkheden van de werkzoekende. Doel is het verkrijgen van een zo compleet mogelijk beeld van de werkzoekende in relatie tot de arbeidsmarkt. Tijdens de intake zetten de cliënt en de reïntegratiecoach van GRIP Re-integratie een traject uit naar arbeid. Indien cliënten nog niet in staat zijn om te werken kan een traject naar om-, her- of bijscholing, sociale activering, hulpverlening of zorg worden uitgezet. Tevens kan een medisch of psychodiagnostisch onderzoek worden geadviseerd wanneer er twijfel bestaat over de relatie arbeid en gezondheid. De intake en diagnose wordt uitgebreid beschreven als fundament voor een opvolgend re-integratietraject. Na overleg met de opdrachtgever kan er gebruik worden gemaakt van aanvullende onderzoeken c.q. producten zoals onderstaand worden omschreven. Centraal staat onze positieve benadering naar de cliënt. Hierbij gaan we uit van zijn of haar motivatie en mogelijkheden.