BEROEPSKEUZE

Deze dienstverlening heeft tot doel voor de cliënt een realistisch en arbeidsmarktrelevant beroep passend bij zijn competenties en vaardigheden te formuleren.

Door beroepen oriëntatie tracht GRIP Re-integratie cliënt te ondersteunen om zijn kwaliteiten en kennis in kaart te brengen om zodoende met cliënt een pad op te gaan die het meest succes kan opleveren voor cliënt.

Wat doen we:

  • Het aanbieden van relevante informatie over branches, sectoren passend bij de interesses, competenties en vaardigheden van de klant.
  • Door middel van opdrachten en testen in kaart brengen wat de competenties van cliënt zijn.
  • Aanbieden en begeleiden tijdens korte snuffel stages zodat cliënt beter inzicht krijgt in de inhoud van beroepen/functies.
  • Activeren van klant.
  • Optreden als een klankbord en vraagbaak voor cliënt.
  • Samen met cliënt evalueren van het bereikte eindresultaat.